www.Antwerp.christmas

Ga naar alle steden en gemeenten

Direct

The starry sky, behind every star is happiness! Only on this website...
STERREN VAN GELUK

Beste iedereen,

Amper 5 maanden resten ons om dit jaar af te sluiten, met kerstmis 2022. Jammer, maar oorlog op ons continent is niet te vereenzelvigen met vrede bij een feest.

Tot onze grote spijt hebben wij dan ook besloten om dit jaar onze website NIET ACTIEF te plaatsen. Uiteraard zullen wij wel wat gadgets aanbrengen en lichte aanpassingen, blijf ons dus eens opzoeken.

Wij hopen van harte terug voor 100 % te kunnen feesten en genieten van de mooiste tijd van het jaar met Christmas 2023 !

Hopelijk kan je onze zienswijze bijtreden en uiteraard, kan je ons steeds mailen voor een verdere samenwerking.

Namens " www.antwerp.christmas "  ~~  01 augustus 2022.

*****

Dear everyone,

Only 5 months remain for us to end this year, at Christmas 2022. Too bad, but war on our continent cannot be identified with peace at a party.

To our great regret, we have therefore decided to place our website NOT ACTIVE this year. Of course we will make some gadgets and slight adjustments, so keep looking for us.

We sincerely hope to be able to party 100% again and enjoy the most beautiful time of the year with Christmas 2023!

Hopefully you can join our view and of course, you can always email us for further cooperation.

On behalf of " www.antwerp.christmas "  ~~  2022, 01 Aug.