www.antwerp.christmas

Ga naar alle steden en gemeenten

Zeer belangrijke voorafgaande voorwaarde naar Belgisch Recht:

 

Deze website is opgesteld gebruikmakend van zeven talen - Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Koreaans en Japans - en elke vertaling dienst naar bestvermogen te worden begrepen en geïnterpreteerd. Er kan door deze dienstverlening nochtans geen enkel recht worden verbonden aan een vertaling. Bijgevolg is de enige hier van toepassing zijnde wettelijke taal, het Nederlands. Dit geldt eveneens voor de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing op deze website en alle mogelijke uitbreidingen en acties, niet-limitatief, van 'Antwerp Christmas'.

Algemene Voorwaarden

" Antwerp Christmas "