www.antwerp.christmas

Ga naar alle steden en gemeenten

Zeer belangrijke voorafgaande voorwaarde naar Belgisch Recht:

 

Deze website is opgesteld gebruikmakend van zeven talen - Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Koreaans en Japans - en elke vertaling dienst naar bestvermogen te worden begrepen en geïnterpreteerd. Er kan door deze dienstverlening nochtans geen enkel recht worden verbonden aan een vertaling. Bijgevolg is de enige hier van toepassing zijnde wettelijke taal, het Nederlands. Dit geldt eveneens voor de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing op deze website en alle mogelijke uitbreidingen en acties, niet-limitatief, van 'Antwerp Christmas'.

Algemene Voorwaarden

" Antwerp Christmas "

Geldigheid in gebruik van deze website en haar aanhorigheden :

 

Alle gepubliceerde informatie van welke aard ook is geldig voor gebruik en als tijdslimiet vatbaar voor aanspraak of opmerkingen, tussen 06 december van het begonnen jaar en eindigend op 06 januari van het jaar volgend. Elke voorafgaande of latere publicatie buiten deze periode mag, doch is niet vatbaar voor verhaal of dient als niet-gepubliceerd te worden beschouwd. Dit geldt eveneens voor welke publicitaire samenwerking ook, zodat vroegtijdige als latere zichtbaarheid, enkel kan aanzien worden als gunst. Er valt m.a.w. geen rechten uit te halen. Alle andere rechten worden gewaardeerd in dertigsten binnen de hiervoor opgegeven periode.

PP of Product Placement en andere publiciteit

 

1. De " Kerstwensen " hebben een vaste lay-out en stijl

 

   De geldende lay-out is te vinden op de eerste pagina van de gemeente Aartselaar en heeft volgende

   kenmerken. De aanhef of de titel mag maximaal 15 tekens bevatten, waarbij spaties en speciale

   tekens, worden aanzien als één teken in de zin van de zelfde ruimte ; dit is ook zo voor de verdere

   tekst die mag bestaan uit maximaal 175 tekens.

 

   De foto is steeds hetzelfe formaat in een cirkel (200 x 200 pix.)

 

   De opgegeven tekst dient enkel tot het doel van de website, mag geen wettelijk verboden inhoud

   bevatten en is in overeenstemming met de titel. In deze context mag de tekst eindigen met één

   link naar een andere website of andere tekst.

 

   De aanvraag gebeurd via het invulformulier dat alle informatie bevat, zoals een foto en een tekst,

   de eventuele link, doch alles dient rechtenvrij te zijn voor publicatie. De toezender gaat

   uitdrukkelijk akkoord met elke publicatie, zelfs met verdere verspreiding, doch enkel en alleen

   door de uitgever van deze website en haar verbonden contacten. Per gemeente of stad is er een

   mogelijkheid voor twee "Kerstwensen" ; de eerste aanvrager die tevens binnen de drie dagen tot

   betaling overging na bevestiging van een vrije plaats, krijgt de betreffende plaats op één of twee

   toegewezen.